Specjaliści

Boguszewska

Miejsce i godziny przyjęć

czwartek, sobota grafik ruchomy

Babka Medica | Śródmieście
22 637 50 01
info@babkamedica.pl
Zapisz się

Mgr

Maria Boguszewska

Psychologia
Boguszewska

Miejsce i godziny przyjęć

czwartek, sobota grafik ruchomy

Babka Medica | Śródmieście
22 637 50 01
info@babkamedica.pl

Wiek pacjentów
od 1 roku życia

Języki
PL 

O mnie

Specjalista rozwojowo-wychowawczy z wieloletnią praktyką kliniczną, Trener kompetencji społecznych i poznawczych. Promotorka rzetelnej wiedzy naukowej oraz świadomego rozwoju. Prowadzi konsultacje wychowawcze dla rodziców oraz konsultacje merytoryczne dla placówek edukacyjnych, szkoli specjalistów pracujących z dziećmi i rodzicami, koordynuje działania zespołów terapeutycznych.

W oparciu o nowoczesną wiedzę tworzy innowacyjne indywidualne programy rozwojowe dla dzieci uwzględniając potencjał i osobowość zarówno dzieci, ich rodziców i innych osób zaangażowanych w proces wychowawczy. Ma szerokie doświadczenie w we współpracy z placówkami edukacyjnymi, terapeutycznymi i medycznymi.

Autorka poradnika dla rodziców „Jak rozmawiać z dzieckiem”. 
www.jakrozmawiaczdzieckiem.pl

Udziela konsultacji oraz prowadzi terapię psychologiczną dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz rodzin w zakresie terapeutyczno-wychowawczym oraz terapię psychologiczną wspomagającą rozwój dziecka.

Oferta dla rodziców:

 • Konsultacje wychowawcze, gdy chcesz zadbać o rozwój i potencjał swojego dziecka

 • Konsultacje wychowawcze w obliczu trudności rodzicielskich

 • Diagnoza i terapia trudności wychowawczych

 • Wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów i trudności komunikacyjnych

 • Pomoc w tworzeniu systemów wychowawczych

 • Wsparcie relacji rodzic-dziecko

 • Pomoc w odpowiednim doborze oddziaływań terapeutycznych dla dziecka

 • Mediacje i wsparcie w sytuacji trudności rodzinnych

Oferta dla dzieci i młodzieży:

 • terapia indywidualna

 • indywidualne programy rozwojowe dla dzieci (rozwój potencjału i predyspozycji)

 • doskonalenie funkcjonowania dziecka w placówkach oświatowych (przedszkole, szkoła)

 • wsparcie w zakresie adaptacji dziecka w przedszkolu, w szkole, w nowej grupie rówieśniczej

 • trudności w relacjach rówieśniczych lub w grupie

 • zaburzenia zachowania

 • zachowania agresywne

 • zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego

 • trudności w zakresie koncentracji uwagi

 • całościowe zaburzenia rozwoju

Oferta dla specjalistów:

 • współpraca ze żłobkami, przedszkolami, szkołami w zakresie trudności wychowawczych

 • konsultacje merytoryczne dla specjalistów pracujących z dziećmi

 • moderowanie komunikacji specjalistów wychowawczych z rodzicami

 • szkolenia indywidualne i mentoring

Mgr Maria Boguszewska jest absolwentką psychologii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, którą ukończyła ze specjalizacją w zakresie Psychologii Wychowawczej oraz Terapii Rodzin. Odbyła również studia podyplomowe z zakresu Stosowanej analizy zachowania- przygotowania do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Posiada certyfikaty kilkudziesięciu wysokojakościowych szkoleń polskich i międzynarodowych.

www.mariaboguszewska.pl

Zakres usług

konsultacja psychologiczna - dzieci (pierwsza wizyta)320.00 zł
konsultacja psychologiczna - dzieci (kolejna wizyta)200.00 zł

Powyższe ceny obowiązują od poniedziałku do soboty włącznie. Cennik usług realizowanych w niedzielę jest wyższy o 20zł