Specjaliści

Piotrowska-Wichłacz

Miejsce i godziny przyjęć

poniedziałek

Babka Medica | Śródmieście
22 637 50 01
info@babkamedica.pl
Zapisz się

Dr n. med.

Aldona Piotrowska-Wichłacz

Echo serca dzieci, Echo serca płodu
Piotrowska-Wichłacz

Miejsce i godziny przyjęć

poniedziałek

Babka Medica | Śródmieście
22 637 50 01
info@babkamedica.pl

Wiek pacjentów
do 18 roku życia i kobiety w ciąży

Języki
PL EN RU

O mnie

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (1979) od początku pracy zawodowej związana z Zakładem Kardiologii Pediatrycznej i Prenatalnej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie gdzie zajmuje się diagnostyką nieinwazyjną i leczeniem wrodzonych chorób układu krążenia u dzieci (w tym u noworodków ze skrajnie niską masą urodzeniową ciała), ściśle współpracuje z II Kliniką Kardiochirurgii Dzieci SPDSK przy ul. Działdowskiej. Jest konsultantem kardiologicznym Oddziału Noworodkowego Szpitala św. Zofii w Warszawie. Od 1999 r. zajmuje się badaniami układu krążenia płodu (echokardiografia płodowa – certyfikat Sekcji echokardiografii i kardiologii prenatalnej PTU) w ramach programu Polcard Prenatal biorąc czynny udział w tworzeniu ogólnopolskiej bazy danych problemów kardiologicznych u płodów. Jest członkiem i propagatorem idei Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. W ramach pracy dydaktycznej prowadzi wykłady na kursach doskonalących. Jest kierownikiem kilku tematów naukowych realizowanych w IMiD oraz współautorką wielu publikacji naukowych.

Zakres usług

echo serca płodu400.00 zł
echo serca płodu- ciąża bliźniacza500.00 zł
echo serca - dzieci250.00 zł

Powyższe ceny obowiązują od poniedziałku do soboty włącznie. Cennik usług realizowanych w niedzielę jest wyższy o 20zł

Ta strona internetowa chroni twoją prywatność poprzez przestrzeganie EU General Data Protection Regulation (RODO). Nie wykorzystamy Twoich danych w żadnym celu, na który nie wyrażasz zgody. Prosimy o zgodę na korzystanie z anonimowych danych, aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny. Polityka cookies