Znaczenie badań w ciąży

Na pojawienie się nowego członka rodziny przygotowujemy się zazwyczaj 9 miesięcy. Aby nie pominąć żadnego ważnego etapu także w ciąży warto wiedzieć, w jakim celu wykonujemy zalecane badania. Przedstawiamy bliżej sens i znaczenie poszczegółnych badań przeprowadzanych w kolejnych trymestrach ciąży.

Grupa krwi i czynnik Rh – mama  z a w s z e  powinna mieć przy sobie oryginał badania. Będzie niezbędny w razie konieczności transfuzji krwi. Grupę krwi oraz czynnik Rh oznacza się również po to, aby wyeliminować konflikt serologiczny. W razie, gdyby do niego doszło, aby w odpowiednim czasie podać przeciwciała dla uniknięcia groźnych powikłań w rozwoju dziecka.

Aminopunkcja – inaczej badanie wód płodowych. Jest to inwazyjne badanie prenatalne polegające na pobraniu płynu owodniowego i badaniu genetycznym zawartych w nim komórek płodu. Wynik otrzymujemy po około miesiącu. Jest to jedno z badań pozwalających wykryć zespół Downa, uszkodzenia układu nerwowego oraz hemofilię.

Badanie USG – podczas badania lekarz za pomocą sondy ‘odgląda’ dziecko na monitorze. Jest w stanie wychwycić większość nieprawidłowości w rozwoju płodu, jeśli takie się pojawią. W pierwszym trymestrze ciąży badanie USG pomoże ustalić przewidywany termin porodu oraz określa prawidłowości w budowie macicy. Oceniana jest czynność serca płodu, sprawdzany stan kosmówki, która niebawem przekształci się w łożysko, a także skontroluje przezierność karkową płodu. Następne badanie USG monitoruje prawidłowy rozwój mózgu, kręgosłupa, nerek oraz serca. I tym razem można spróbować określić płeć dziecka, a także sprawdza się łożysko. Podczas trzeciego ważnego badania USG lekarz ocenia położenie płodu, jego wielkość, stan łożyska i ilość płynu owodniowego. Badania są bezpieczne dla matki i dziecka.

Biopsja kosmówki (trofoblastu) – inwazyjne badanie prenatalne. Polega na pobraniu wycinka błony otaczającej zarodek. Biopsja pomaga wykryć genetyczny zanik mięśni czy niedokrwistość sierpowatą.

Ciśnienie krwi – prawidłowy wynik to wskazanie < 140/90. Jeśli ciśnienie ciężarnej odbiega od normy i jest za wysokie, natychmiast powinna skontaktować się z lekarzem prowadzącym ciążę. Może to być objaw tzw. zatrucia ciążowego (gestozy).

Cytologia i posiew – cytologia ma za zadanie sprawdzenie pod mikroskopem nabłonka z szyjki macicy. Wykrywane są w ten sposób nowotwory lub jakiekolwiek nieprawidłowości w wyglądzie komórek. Posiew pozwala ocenić stan bakteriologiczny pochwy i szyjki macicy. Wszelkie wykryte zakażenia drobnoustrojami leczy się jeszcze w trakcie trwania ciąży. W wielu przypadkach podaje się także antybiotyk w trakcie porodu, aby uniknąć zakażenia maluszka.

Cytologia LBS - zalety badania

Glukoza – krew matki pobierana w celu określenia poziomu glukozy pozwala wykryć cukrzycę ciężarnej. Cukrzyca niesie za sobą groźne w skutkach następstwa. Badanie wykonywane jest między 21. a 26. tygodniem ciąży. Położna pobiera krew na czczo, a następnie po wypiciu odpowiedniej dawki glukozy. Wynik sprawdza się zwykle po godzinie lub dwóch od wypicia.

HBs – jest to test na nosicielstwo zapalenia wątroby typu B. Jeśli wyjdzie dodatni, tuż po urodzeniu lekarze podadzą dziecku immunoglobulinę, aby zapobiec zakażeniu.

Kordocenteza – jest to inwazyjne badanie prenatalne polegające na analizie krwi pępowinowej. Krew pobiera się z naczyń pępowiny przez powłoki brzuszne matki. Badanie wykrywa niektóre choroby genetyczne dziecka.

KTG – pozwala monitorować pracę serca dziecka i skurcze macicy. Badanie trwa około 15 minut i polega na założeniu na brzuch mamy specjalnych pasów z czujnikami. Jest całkowicie bezpieczne dla ciężarnej i dziecka.

Przebieg badania KTG

Mocz – wynik analizy moczu pozwala lekarzowi prowadzącemu ciążę sprawdzić czy nerki pracują prawidłowo oraz czy nie doszło do zapalenia układu moczowego. W razie obecności cukru pomoże sprawdzić czy ciężarna nie cierpi na cukrzycę.

Morfologia – służy ocenie ogólnego stanu zdrowia przyszłej mamy. Pozwala wykluczyć anemię oraz różnego rodzaju infekcje. W przypadku niskiej hemoglobiny lekarz zaleci odpowiednią dietę, przyjmowanie preparatów wielowitaminowych albo samego żelaza.

Test PAPP-a – należy do grupy nieinwazyjnych badań prenatalnych. Jest to ocena biochemicznych parametrów krwi matki i parametrów ultrasonograficznych płodu. Jest to badanie przesiewowe głównie w kierunku zespołu Downa, zespołu Edwarda i zespołu Patau u maluszka.

Przebieg badania Test PAPP-a

Test potrójny HCG – badanie krwi matki pod kątem oceny ryzyka urodzenia dziecka z aberracją chromosomową (zespół Downa, zespół Edwarda) lub otwartą wadą ośrodkowego układu nerwowego.

WR – odczyn Wassermanna – badanie krwi służące wykryciu kiły. Wykonuje się je standardowo i dwukrotnie podczas trwania ciąży. Zwykle ostatni wynik trzeba wziąć ze sobą do szpitala do porodu.

Leave a reply