Logopedę tradycyjnie uważa się za specjalistę, który pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym nad poprawną wymową trudnych głosek. Tymczasem kompetencje logopedy wychodzą daleko poza korekcję wad wymowy.

Przede wszystkim nie każdy zdaje sobie sprawę, że logopeda może pracować z dziećmi, które jeszcze nie zaczęły mówić. Aby zrozumieć rolę logopedy na tym etapie rozwoju dziecka, trzeba sobie uświadomić, jak ściśle mowa werbalna powiązana jest z funkcjami pokarmową i oddechową. Prawidłowy rozwój w tych dwóch obszarach warunkuje prawidłowy rozwój mowy. Szczególnie ważna jest rola logopedy w przypadku dzieci z różnymi obciążeniami okresu ciążowo-okołoporodowego. Stąd obecność logopedów już na oddziałach noworodkowych w szpitalach.

Praca logopedy z dziećmi, które posługują się już mową, to nie tylko nauczanie poprawnej wymowy głosek, chociaż oczywiście w tym również się specjalizuje. Logopeda zajmuje się też dziećmi, u których z jakichś przyczyn rozwój mowy nie postępuje lub postępuje za wolno, a więc takimi, które nie osiągają przewidzianych normą etapów rozwoju mowy. Przychodzi z pomocą również wtedy, gdy wiadomo, że z powodu różnych dysfunkcji mowa werbalna u dziecka nie rozwinie się lub rozwinie się nie w pełni – w takim przypadku opracowuje alternatywne metody komunikacji. Logopeda odgrywa także ważną rolę w terapii niepłynności mowy, popularnie zwanej jąkaniem.

Wreszcie logopeda pracuje z dorosłymi pacjentami, którzy z powodu uszkodzenia mózgu w wyniku urazu mechanicznego czy udaru utracili w jakimś stopniu zdolność mówienia. Logopeda prowadzi terapię zarówno w przypadku zaburzeń mowy na poziomie planowania (u pacjentów z afazją), jak i w przypadku zaburzeń mowy na poziomie wykonawczym (u pacjentów z dyzartrią).

Jak widać, spektrum działań podejmowanych przez logopedę jest bardzo szerokie. Logopeda jest potrzebny wszędzie tam, gdzie pojawiają się zaburzenia w komunikacji na różnych poziomach języka – od planowania wypowiedzi po jej odpowiednią realizację.

Zadzwoń już dziś: 22 637 50 01 lub 22 530 10 00

Skorzystaj z formularza rejestracji online

OBSERWUJ NAS!

Chcesz być na bieżąco?
Polub nas na facebooku!