Test Roma służy do oceny ryzyka obecności raka jajnika.

Test ten polega na oznaczeniu stężenia markerów Ca 125 i HE4 wraz z oceną algorytmu ryzyka określającym stopień prawdopodobieństwa istnienia raka jajnika. HE4 (human epidemal protein4) jest białkiem, którego wzrost stężenia obserwuje się u chorych na raka jajnika. Badając stężenie zarówno Ca 125 jak i HE4 zwiększa się czułość i swoistość testu.

Rak jajnika rozpoznaje się co roku u ponad 3 tys. pacjentek w Polsce. Niestety rozpoznanie raka jajnika często następuje zbyt późno aby wdrożyć efektywne leczenie. Należy pamiętać, że wynik testu Roma należy rozpatrywać w powiązaniu z innymi badaniami diagnostycznymi.

Nie wykonuje się testu Roma u pacjentek, u których leczono wcześniej chorobę nowotworową, u osób poddawanych obecnie chemioterapii oraz u osób poniżej 18 roku życia.

Wynik Testu Roma inaczej interpretuje się w zależności od wieku w jakim jest pacjentka. Dla kobiet przed menopauzą wynik testu poniżej 7,4 proc. oznacza niskie ryzyko wystąpienia raka jajnika, natomiast wynik równy lub wyższy 7,4 proc. oznacza ryzyko wysokie. Ryzyko wysokie wystąpienia raka jajnika u kobiet po menopauzie oznacza wynik Testu Roma równy lub wyższy niż 25,3%, poniżej tej wartości ryzyko uznawane jest za niskie.

OBSERWUJ NAS!

Chcesz być na bieżąco?
Polub nas na facebooku!