Test PAPP-A jest nieinwazyjnym badaniem prenatalnym, które według Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego powinno być wykonywane u wszystkich kobiet w ciąży. Badanie to wykonywane jest między 11 a 14 tygodniem ciąży.

Wynik testu oznacza ryzyko wystąpienia trisomii u płodu.

Test PAPPA powinien być wykonywany u wszystkich kobiet w ciąży, ponieważ 70% dzieci z trisomią rodzi się u kobiet poniżej 35 roku życia.

BEZPIECZEŃSTWO

Pobranie próbki krwi i badanie USG nie stanowią zagrożenia dla matki i płodu.

PEWNOŚĆ

Test nie wykrywa 100% przypadków zespołu Downa i innych patologii płodu. Czułość testu w zakresie wykrywania zespołu Downa wynosi ok. 90%.

FAQ

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Test polega na badaniu poziomu białka PAPP-A i wolnej podjednostki beta hCG we krwi oraz badaniu USG płodu. W badaniu USG ocenia się przezierność karkową NT, obecność kości nosowej oraz inne parametry.
Krew na badanie test PAPP-A pobieramy codziennie:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-20:30,
w weekend: sobota w godz. 8:00-14:00, niedziela w godz. 9:00-13.00.
Nie trzeba być na czczo.

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST TEST?

Test PAPP-A wykonuje się pomiędzy 11 tygodniem ciąży a 13 tygodniem i 6 dniami ciąży. Wiek ciąży określa się według daty ostatniej miesiączki oraz USG wykonanego w dniu wizyty w przychodni.

CO WYKRYWA TEST PAPP'A

Test PAPP-A wg metody prof. Kyprosa Nicolaidesa jest bardzo dobrym badaniem przesiewowym w kierunku wad genetycznych. Jest on wykonywany w celu określenia wysokości ryzyka wystąpienia zespołu Downa, zespołu Edwardsa, zespołu Patau oraz wad ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

MAM WYNIK. CO DALEJ?

Nieprawidłowy wynik testu nie oznacza choroby płodu, lecz podwyższone ryzyko wystąpienia wad genetycznych. W takim przypadku rozstrzygającym badaniem jest inwazyjne badanie prenatalne czyli amniopunkcja lub biopsja trofoblastu. Wysokie ryzyko może również wskazywać na inną patologię (np. późniejsze powikłanie nadciśnieniem, stanem przedrzucawkowym, zaburzeniami odżywiania płodu, cukrzycą ciężarnych, krwawieniami) i dlatego w przypadku nieprawidłowego wyniku wskazana jest szczególna opieka nad ciężarną.

Prawidłowy wynik oznacza, że ryzyko wystąpienia zespołu Downa u płodu obliczone na podstawie powyższych parametrów jest niskie lecz nie wyklucza jej w 100 %. W takim przypadku badania inwazyjne nie są zazwyczaj zalecane.

PRZEBIEG TESTU PAPP'A

Kolejne kroki przeprowadzenia Testu PAPP-A:

  1. szczegółowy wywiadspecjalistyczne badanie USG przezierności karkowej (NT), skostnienia kości nosowej, ocena zastawki trójdzielnej – wykonywane jest przez lekarza posiadającego certyfikatt The Fetal Medicine Foundation – Fundacji Medycyny Płodowej z Londynu
  2. pobranie krwi kobiety ciężarnej (białko ciążowe A – PAPP-A i wolną podjednostkę beta gonadotropiny kosmówkowej – ßhCG)
  3. obliczenia prawdopodobieństwa wystąpienia trisomii wykonuje się przy pomocy programu komputerowego Astraia, a dane potrzebne do tych obliczeń to parametry biometryczne płodu, wiek pacjentki, wartości NT (przezierność karkowa), ocena skostnienia kości nosowej oraz parametry biochemiczne. Współczynnik wykrywalności dla Zespołu Downa w teście PAPPA wynosi 90% a dla Zespołu Edwardsa i Zespołu Patau ponad 90%. W przypadku stwierdzenia u płodu nieprawidłowości w badaniu USG, zwiększa to prawdopodobieństwo wystąpienia trisomii. Nie wszystkie wady rozwojowe płodu mają jednak związek z występowaniem aneuploidii, jedną z takich wad jest np. wielotorbielowatość nerek.

TEST PAPP'A W PAKIETACH CIĄŻOWYCH!

Wybierz pakiet prowadzenia ciąży, który zawiera wszystkie niezbędne badania!

OBSERWUJ NAS!

Chcesz być na bieżąco?
Polub nas na facebooku!