Panorama to nieinwazyjny test prenatalny dostarczający ważnych informacji na temat Twojej ciąży już 10-tego tygodnia aż do rozwiązania. W czasie ciąży DNA dziecka dostaje się do krwioobiegu matki co pozwala na analizę tego materiału pod kątem potencjalnych schorzeń, które mogą wystąpić u dziecka.

Proszę pamiętać, że na pobranie krwi należy mieć ze sobą ostatnie badanie USG lub zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę, w którym będzie zawarta biometria płodu.

BEZPIECZEŃSTWO

Test jest nieinwazyjnym badaniem prenatalnym.
Nie stanowi zagrożenia dla kobiety ciężarnej i płodu.

SZYBKA INFORMACJA

Czas oczekiwania na wynik to 20 dni roboczych.

FAQ

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Badanie polega na standardowym pobraniu krwi. Nie stanowi zagrożenia dla matki i płodu.
Krew na badanie Panorama pobieramy codziennie:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00,
w soboty i niedziele w godz. 9:00-14:00.
Na badanie nie jest wymagane skierowanie. Nie trzeba być na czczo.
Proszę pamiętać, że na pobranie krwi należy mieć ze sobą ostatnie badanie USG lub zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę, w którym będzie zawarta biometria płodu. Jeżeli pacjentka wykonywała wcześniej Test Papp’a, konieczne jest posiadanie go podczas pobrania krwi. 

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST TEST?

Test wykonywany jest u kobiet od 10-tego tygodnia ciąży.
Jeśli obawiasz się o zdrowie swojego dziecka, jesteś kobietą po 35 roku życia, a w szczególności w sytuacji kiedy w Twojej rodzinie występowały przypadki chorób genetycznych Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zaleca wykonywanie badań prenatalnych takich jak test Panorama. Według Międzynarodowego Towarzystwa Badań Prenatalnych (International Society for Prenatal Diagnosis – ISPD) nieinwazyjne testy prenatalne, takie jak Panorama, są wstępnymi testami przesiewowymi odpowiednimi dla wszystkich kobiet w ciąży niezależnie od wieku. Może być wykonany w ciąży bliźniaczej. Uwaga! Panel mikrodelecji może być wykonany wyłącznie w ciąży pojedynczej.

Test Panorama nie może być stosowany dla poniższych rodzajów ciąży:

 • ciąży, do której wykorzystano komórkę jajową dawcy lub ciąży noszonej przez surogatkę,
 • ciąży u kobiet, które otrzymały przeszczep szpiku kostnego.

CO WYKRYWA TEST PANORAMA?

NIEPRAWIDŁOWOŚCI CHROMOSOMOWE:

 • Trisomia 21 (syndrom Downa)
 • Trisomia 18 (zespół Edwardsa)
 • Trisomia 13 (zespół Patau)
 • Triploidia

NIEPRAWIDŁOWOŚCI CHROMOSOMÓW PŁCI:

 • Monosomia X (zespół Turnera)
 • Zespół Klinefeltera
 • Trisomia chromosomu X
 • Trisomia chromosome Y (zespół Jacobs)

MIKRODELECJE:

 • Delecja 22q11.2 zespół DiGeorge’a
 • Delecja 1p36
 • Zespół Pradera Williego
 • Zespół Angelmana
 • Zespół kociego krzyku

PŁEĆ (opcjonalnie)

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ TEST PANORAMA NA TLE INNYCH TESTÓW?

– wykrywa triploidie

– wykrywa zespół zanikającego bliźniaka

– wykrywa zaśniad groniasty całkowity

– rozróżniania płeć w ciąży bliźniaczej każdego płodu z osobna

– oznaczanie frakcji dla każdego płodu osobno

– wykrywanie Delecji 22q11.2 zespół DiGeorge’a w ciąży bliźniaczej jednojajowej

– test wykonywany od 9 tygodnia ciąży

– usuwanie wpływu matczynego

– badanie kliniczne przeprowadzone na 1 mln. Próbek

– technologia oparta na SNP

– jedyny test na świecie, który rozróżnia DNA matki i płodu

– dokładny pomiar frakcji płodowej

– bardziej dokładne sekwencjonowanie w badanych regionach chromosomów pozwala utrzymać wysokiej jakości wynik przy mniejszych stężeniach frakcji płodowej

CZYM JEST MIKRODELECJA?

Mikrodelecja ma miejsce, kiedy występuje brak małego fragmentu chromosomu. Niektóre mikrodelecje są przyczyną określonych zespołów genetycznych, które mogą mieć poważny wpływ na zdrowie dziecka — łącznie z niepełnosprawnością umysłową, problemami z sercem i oddychaniem, problemami z układem odpornościowym, karmieniem oraz innymi problemami, które mogą wymagać natychmiastowej interwencji po porodzie.

CZY POWINNAM PODDAĆ SIĘ BADANIU PRZESIEWOWEMU NA MIKRODELECJE?

Jest to decyzja, którą powinnaś podjąć razem ze swoim lekarzem. Jeżeli chcesz w większym stopniu upewnić się co do stanu zdrowia swojego dziecka, ten test można wykonać już w 10. tygodniu ciąży.

Uwaga! Panel mikrodelecji może być wykonany wyłącznie w ciąży pojedynczej.

JAK DZIAŁA BADANIE PRZESIEWOWE NA MIKRODELECJE?

Test Panorama analizuje DNA dziecka poprzez proste badanie krwi pobranej od matki. Ten test rozróżnia DNA matki i dziecka, a następnie przeprowadza badanie przesiewowe w celu ustalenia, czy występuje wysokie ryzyko zagrożenia wystąpieniem mikrodelecji u dziecka. Badanie przesiewowe jest prowadzone wyłącznie w kierunku mikrodelecji, które są przyczyną zespołów z poważnymi implikacjami zdrowotnymi.

CZY RYZYKO URODZENIA DZIECKA Z MIKRODELECJĄ ROŚNIE Z WIEKIEM MATKI LUB OBCIĄŻAJĄCYM WYWIADEM RODZINNYM?

Nie. W przeciwieństwie do zespołu Downa oraz pewnych chorób, których ryzyko wystąpienia rośnie z wiekiem matki, ryzyko urodzenia dziecka z mikrodelecją jest takie samo u 20-latki, jak i 45-latki. W większości przypadków mikrodelecji wcześniej w rodzinie nic takiego nie wystąpiło.

GDZIE MOGĘ UZYSKAĆ INFORMACJE NA TEMAT CHORÓB GENETYCZNYCH?

Z pytaniami możesz zwrócić się do swojego lekarza prowadzącego. Możesz również odwiedzić stronę Support Foundation (Fundacja wsparcia) witryny testu Panorama: http://www.panoramatest.com/resources, gdzie znajdują się odnośniki do organizacji, które zawierają informacje na temat konkretnych zespołów oraz powiązanych sieci wsparcia.

MAM WYNIK. CO DALEJ?

Panorama jest testem przesiewowym, a nie diagnostycznym. Niezwykle ważne jest, aby wiedzieć, że nie wszystkie kobiety, u których test Panorama da wynik „wysokie zagrożenie” urodzą dziecko z mikrodelecją, oraz że nie wszystkie kobiety w ciąży z dzieckiem z mikrodelecją uzyskają wynik „wysokie ryzyko”. Kobiety, u których test da wynik „wysokie ryzyko” powinny poddać się badaniu kontrolnemu potwierdzonym testem diagnostyki inwazyjnej (amniopunkcja). Niezwykle ważne jest zasięgnięcie porady genetycznej oraz skonsultowanie następnych czynności z lekarzem.

OBSERWUJ NAS!

Chcesz być na bieżąco?
Polub nas na facebooku!