Nifty Pro jest nieinwazyjnym testem prenatalnym, który służy do screeningu trisomii. W krwi przyszłej mamy krąży DNA płodu i dzięki Sekwencjonowaniu Nowej Generacji można zdiagnozować we wczesnej ciąży niektóre choroby genetyczne.

Proszę pamiętać, że na pobranie krwi należy mieć ze sobą ostatnie badanie USG lub zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę, w którym będzie zawarta biometria płodu.

Bezpieczeństwo

Test jest nieinwazyjnym badaniem prenatalnym.
Test ten jest całkowicie bezpieczny zarówno dla matki jak i płodu.

Pewność

Badanie to charakteryzuje się bardzo dużą dokładnością – 99,9%.

Szybka informacja

Wynik uzyskuje się po ok.  12 dniach roboczych od pobrania krwi.

Przygotowanie do badania

Polega na standardowym pobraniu krwi. Nie stanowi zagrożenia dla matki i płodu.
Krew na badanie Nifty pobieramy codziennie:
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00,
w weekend: sobota, niedziela w godz. 9:00-14:00
Na badanie nie jest wymagane skierowanie. Nie trzeba być na czczo.
Proszę pamiętać, że na pobranie krwi należy mieć ze sobą ostatnie badanie USG lub zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę, w którym będzie zawarta biometria płodu.

Dla kogo przeznaczony jest test Nifty?

Test NIFTY pro jest dostępny również w przypadku ciąż, w których do zapłodnienia doszło metodą in vitrorównież w ciąży u biorczyni komórki jajowej. 

Co wykrywa Nifty?

Badanie NIFTY pro pozwala sprawdzić zdrowie dziecka pod kątem aż 94 chorób. Na życzenie rodziców, na wyniku jest podana również płeć dziecka. Wynik testu NIFTY pro informuje, czy jest podwyższone ryzyko zachorowania dziecka na jedną z niżej chorób:

  • Trisomie: 21 – zespół Downa., 18 – zespół Edwardsa., 13 – zespół Patau oraz 9., 16. i 22. chromosomu

  • Nieprawidłowości związane  z liczbą chromosomów płci – zespół Turnera, zespół Klinefeltera, zespół XXX, zespół XYY,

  • 84 mikrodelecji i mikroduplikacji – w tym zespół Wolfa-Hirschhorna, zespół diGeorge’a, zespół Williamsa-Beurena, zespół Pradera-Williego/Angelmana czy zespół Potocki-Lupskiego

TRISOMIE CHROMOSOMÓW AUTOSOMALNYCH

  • Trisomie polegają na obecności dodatkowego chromosomu w danej parze chromosomów.

  • W ramach badania sprawdzane są trisomie: 21. chromosomu (zespół Downa), 18. chromosomu (zespół Edwardsa), 13. chromosomu (zespół Pataua), a także chromosomu 9., 16. oraz 22.

ANEUPLOIDIE CHROMOSOMÓW PŁCI

  • Te aneuploidie oznaczają nieprawidłową ilość chromosomów płci – X oraz Y.

  • Aneuploidie badane w teście NIFTY Pro to zespół Turnera (X), zespół Klinefeltera (XXY), trisomia chromosomu X (XXX) oraz zespół Jacobsa (XYY)

ZESPOŁY MIKRODELECJI I MIKRODUPLIKACJI

  • Zespoły te to genetyczne schorzenia, do których dochodzi w konsekwencji utraty fragmentu materiału genetycznego (tzw. delecji) lub jego podwojenia (tzw. duplikacji)

  • Test NIFTY Pro bada ryzyko aż 84 takich zespołów, w tym: ryzyko zespołu DiGeorge’a, zespół Cri du Chat, zespół Wolfa-Hirchhorna czy zespół Pradera-Williego/Angelmana.

Co dalej?

W przypadku pozytywnego wyniku testu rekomendowane jest wykonanie inwazyjnego badania prenatalnego czyli amniopunkcji lub biopsji kosmówki.

Drodzy pacjenci, z uwagi na stan epidemii wprowadzamy obowiązkowe zabezpieczenie higieniczne: - pomiar temperatury ciała, - dezynfekcję rąk, - maseczkę ochronną, - ankietę epidemiologiczną. *Koszt usługi będzie doliczony do wizyty. Usługa jest bezpłatna dla pacjentów posiadających własną maseczkę ochronną. Informujemy, że wprowadziliśmy ZAPISY NA POBRANIE KRWI (on-line lub tel. 22 637 50 01). Zapisani pacjenci mają pierwszeństwo.
Hello. Add your message here.