Innowacyjne, nieinwazyjne badanie prenatalne Harmony Test pozwala na ocenę ryzyka wystąpienia zaburzeń chromosomalnych u dziecka. Umożliwia wykrycie najczęściej występujących trisomii płodu (np. zespół Downa) już od 10. tygodnia ciąży.

Proszę pamiętać, że na pobranie krwi należy mieć ze sobą ostatnie badanie USG lub zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę, w którym będzie zawarta biometria płodu.

Bezpieczeństwo

Test jest nieinwazyjnym badaniem prenatalnym.
Nie stanowi zagrożenia dla kobiety ciężarnej ani płodu.
Dokładność oraz wskaźnik wykrywalności zaburzeń zostały potwierdzone w licznych badaniach klinicznych.

Pewność

Test cechuje bardzo wysoka czułość wykrywania Zespołu Patau, Zespołu Edwardsa oraz Zespołu Downa.
Jest to badanie przesiewowe o bardzo wysokiej dokładności.
Harmony Test daje wyjątkowo niski odsetek wyników fałszywie dodatnich.

Szybka informacja

Wynik testu dostępny jest w ciągu 16 dni roboczych.

Przygotowanie do badania

Badanie polega na standardowym pobraniu krwi. Nie stanowi ono zagrożenia dla matki i płodu.
Krew na badanie HARMONY TEST pobieramy codziennie:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-20:30,
w weekend: sobota w godz. 8:00-14:00, niedziela w godz. 9:00-13.00.
Na badanie nie jest wymagane skierowanie. Nie trzeba być na czczo.
Proszę pamiętać, że na pobranie krwi należy mieć ze sobą ostatnie badanie USG lub zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę, w którym będzie zawarta biometria płodu.

Dla kogo przeznaczony jest Harmony Test?

Test wykonywany jest u kobiet od 10-tego tygodnia ciąży i wykonywany jest w przypadkach, kiedy istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia u płodu trisomii.
Może być wykonywany również w przypadku wspomaganego rozrodu, w tym przy zapłodnieniu in vitro.

Co wykrywa Harmony Test?

Test Harmony wykrywa trisomie chromosomów: 13, 18 i 21. Co ważne, nie wyklucza także wystąpienia wszystkich zaburzeń płodu, których prawdopodobieństwo jest uwarunkowane indywidualnie.
Inne zalety
Harmony Test umożliwia określenie płci płodu oraz analizę stanu chromosomów płci (X,Y)

Co dalej?

W przypadku pozytywnego wyniku testu rekomendowane jest wykonanie inwazyjnego badania prenatalnego czyli amniopunkcji lub biopsji kosmówki.

Dodatkowe informacje

Różnice

Różnica między Harmony Test a innymi obecnie stosowanymi testami wykrywających trisomie u płodu jest sprawą podstawową. Test Harmony umożliwia wykrycie najczęściej występujących u płodu trisomii, z wykorzystaniem pojedynczej próbki krwi pobranej w dowolnym momencie, począwszy od 10. tygodnia ciąży.

Wymagania dotyczące próbek do badania Harmony Test

Harmony Test to prosty, jednorazowy test z próbki krwi. Aby wykonać analizę należy przesłać dwie probówki krwi pobranej od matki do Laboratorium Ariosa Diagnostics.

Badania prenatalne

Niedługo zostaniesz mamą i możesz być zaskoczona, przytłoczona ilością informacji o tym, co należy robić, jak postępować, czego unikać a na co się decydować w czasie trwania ciąży. Możliwe także, że rozważasz możliwość wykonania badań prenatalnych. Otóż, zgodnie z opinią Amerykańskiego Kongresu Położników i Ginekologów (ACOG), dokładnie wszystkie kobiety ciężarne powinny mieć możliwość wykonywania badań prenatalnych, które wykrywają anomalie chromosomowe*.
Obecnie badania prenatalne stają się nieodłączną częścią niemal każdej ciąży. Pamiętaj, że Twój lekarz może dostarczyć Ci informacji na temat testów prenatalnych wykrywających trisomie. Wytłumaczy dlaczego takie badania są wykonywane, jakie rodzaje testów są dostępne oraz czemu dokładnie służą i kiedy powinno się je wykonać. Wybór zawsze należy do Ciebie.

Czym jest trisomia

Człowiek wyposażony jest w 23 pary chromosomów zbudowanych z nici DNA i białek. Są one nośnikami informacji genetycznej. Trisomia to zaburzenie dotyczące występowania chromosomów – obecne są trzy kopie chromosomów w miejscu normalnie występujących dwóch.

Trisomia 21

spowodowana jest obecnością dodatkowej kopii chromosomu 21. Jest najczęstszą tego typu aberracją i powoduje zespół Downa.
Z chorobą tą wiąże się upośledzenie umysłowe od stopnia łagodnego do umiarkowanego. U osoby z zespołem Downa współwystępować mogą wady przewodu pokarmowego i wrodzone wady serca. Częstotliwość występowania zespołu Downa szacuje się na 1:740 urodzeń.

Trisomia 18

jest skutkiem obecności dodatkowej kopii chromosomu 18. To zaburzenie odpowiada za zespół Edwardsa i jest związane z wysokim ryzykiem poronienia. Niemowlęta z trisomią 18 często posiadają wrodzone wady serca oraz inne schorzenia znacznie skracające długość ich życia. Występowanie trisomii 18 szacuje się na 1:5000 urodzeń.

Trisomia 13

pojawia się przez dodatkową kopię chromosomu 13. Jest odpowiedzialna za zespół Pataua związany z wysokim ryzykiem poronienia. Niemowlęta urodzone z trisomią 13 mają zazwyczaj poważne wrodzone wady serca i inne zaburzenia. Przypadki przeżycia 1 roku są niezwykle rzadkie. Szacuje się, że trisomia 13 występuje raz na około 16000 urodzeń.
Test Harmony wykrywa trisomie chromosomów: 13, 18 i 21. Co ważne, nie nie wyklucza także wystąpienia wszystkich zaburzeń płodu, których prawdopodobieństwo jest uwarunkowane indywidualnie.

Wszystkie dostepne testy wykrywające trisomie u płodu można przyporządkować do trzech obszernych kategorii: badania przesiewowe, inwazyjne oraz testy nieinwazyjne oparte na analizie DNA. Wszystkie posiadają swoje mocne strony i ograniczenia.

* ACOG Practice Bulletin No. 77. Screening for fetal chromosomal abnormalities. Obstet Gynecol. 2007;109:217-227.

Drodzy pacjenci, z uwagi na stan epidemii wprowadzamy obowiązkowe zabezpieczenie higieniczne: - pomiar temperatury ciała, - dezynfekcję rąk, - maseczkę ochronną, - ankietę epidemiologiczną. *Koszt usługi będzie doliczony do wizyty. Usługa jest bezpłatna dla pacjentów posiadających własną maseczkę ochronną. Informujemy, że wprowadziliśmy ZAPISY NA POBRANIE KRWI (on-line lub tel. 22 637 50 01). Zapisani pacjenci mają pierwszeństwo.
Hello. Add your message here.