Innowacyjne, nieinwazyjne badanie prenatalne Harmony Test pozwala na ocenę ryzyka wystąpienia zaburzeń chromosomalnych u dziecka. Umożliwia wykrycie najczęściej występujących trisomii płodu (np. zespół Downa) już od 10. tygodnia ciąży.

Proszę pamiętać, że na pobranie krwi należy mieć ze sobą ostatnie badanie USG lub zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę, w którym będzie zawarta biometria płodu.

BEZPIECZEŃSTWO

Test jest nieinwazyjnym badaniem prenatalnym.
Nie stanowi zagrożenia dla kobiety ciężarnej ani płodu.
Dokładność oraz wskaźnik wykrywalności zaburzeń zostały potwierdzone w licznych badaniach klinicznych.

PEWNOŚĆ

Test cechuje bardzo wysoka czułość wykrywania Zespołu Patau, Zespołu Edwardsa oraz Zespołu Downa.
Jest to badanie przesiewowe o bardzo wysokiej dokładności.
Harmony Test daje wyjątkowo niski odsetek wyników fałszywie dodatnich.

SZYBKA INFORMACJA

Wynik testu dostępny jest w ciągu 16 dni roboczych.

FAQ

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Badanie polega na standardowym pobraniu krwi. Nie stanowi ono zagrożenia dla matki i płodu.
Krew na badanie HARMONY TEST pobieramy codziennie:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-20:30,
w weekend: sobota w godz. 8:00-14:00, niedziela w godz. 9:00-13.00.
Na badanie nie jest wymagane skierowanie. Nie trzeba być na czczo.
Proszę pamiętać, że na pobranie krwi należy mieć ze sobą ostatnie badanie USG lub zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę, w którym będzie zawarta biometria płodu.

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST TEST?

Test wykonywany jest u kobiet od 10-tego tygodnia ciąży i wykonywany jest w przypadkach, kiedy istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia u płodu trisomii.
Może być wykonywany również w przypadku wspomaganego rozrodu, w tym przy zapłodnieniu in vitro.

CO WYKRYWA TEST HARMONY?

Test Harmony wykrywa trisomie chromosomów: 13, 18 i 21. Co ważne, nie wyklucza także wystąpienia wszystkich zaburzeń płodu, których prawdopodobieństwo jest uwarunkowane indywidualnie.
Inne zalety
Harmony Test umożliwia określenie płci płodu oraz analizę stanu chromosomów płci (X,Y)

MAM WYNIK. CO DALEJ?

W przypadku pozytywnego wyniku testu rekomendowane jest wykonanie inwazyjnego badania prenatalnego czyli amniopunkcji lub biopsji kosmówki.

CZYM RÓŻNI SIĘ TEST HARMONY OD INNYCH TESTÓW?

Różnica między Harmony Test a innymi obecnie stosowanymi testami wykrywających trisomie u płodu jest sprawą podstawową. Test Harmony umożliwia wykrycie najczęściej występujących u płodu trisomii, z wykorzystaniem pojedynczej próbki krwi pobranej w dowolnym momencie, począwszy od 10. tygodnia ciąży.

CZYM JEST TRISOMIA?

Człowiek wyposażony jest w 23 pary chromosomów zbudowanych z nici DNA i białek. Są one nośnikami informacji genetycznej. Trisomia to zaburzenie dotyczące występowania chromosomów – obecne są trzy kopie chromosomów w miejscu normalnie występujących dwóch.

Trisomia 21

spowodowana jest obecnością dodatkowej kopii chromosomu 21. Jest najczęstszą tego typu aberracją i powoduje zespół Downa.
Z chorobą tą wiąże się upośledzenie umysłowe od stopnia łagodnego do umiarkowanego. U osoby z zespołem Downa współwystępować mogą wady przewodu pokarmowego i wrodzone wady serca. Częstotliwość występowania zespołu Downa szacuje się na 1:740 urodzeń.

Trisomia 18

jest skutkiem obecności dodatkowej kopii chromosomu 18. To zaburzenie odpowiada za zespół Edwardsa i jest związane z wysokim ryzykiem poronienia. Niemowlęta z trisomią 18 często posiadają wrodzone wady serca oraz inne schorzenia znacznie skracające długość ich życia. Występowanie trisomii 18 szacuje się na 1:5000 urodzeń.

Trisomia 13

pojawia się przez dodatkową kopię chromosomu 13. Jest odpowiedzialna za zespół Pataua związany z wysokim ryzykiem poronienia. Niemowlęta urodzone z trisomią 13 mają zazwyczaj poważne wrodzone wady serca i inne zaburzenia. Przypadki przeżycia 1 roku są niezwykle rzadkie. Szacuje się, że trisomia 13 występuje raz na około 16000 urodzeń.
Test Harmony wykrywa trisomie chromosomów: 13, 18 i 21. Co ważne, nie nie wyklucza także wystąpienia wszystkich zaburzeń płodu, których prawdopodobieństwo jest uwarunkowane indywidualnie.

OBSERWUJ NAS!

Chcesz być na bieżąco?
Polub nas na facebooku!