USG PRZEZ 10 TYGODNIEM CIĄŻY

 

Według wskazań Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego przed 10 tygodniem ciąży powinna być dokonana ocena w USG następujących elementów:

 1. Uwidocznienie i lokalizacja jaja płodowego , wyklucza się lub potwierdza ciąże pozamaciczną,
 2. Ocena obecności pęcherzyka ciążowego i jego wielkości oraz kształtów,
 3. Ocena obecności zarodka , obecności akcji serca FHR oraz wieku ciążowego,
 4. Ocena liczby zarodków, owodni, kosmówek,
 5. Ocena pęcherzyka żółtkowego,
 6. Ocena macicy i przydatków

Badanie to wykonywane jest sondą dopochwową

 

BADANIE USG POMIĘDZY 11-13 TYGODNIEM I 6 DNIEM CIĄŻY

 

Celem tego badania jest ocena anatomii płodu.

Badanie to obejmuje ocenę:

 • jaja płodowego; liczby pęcherzyków ciążowych i płodów w jamie macicy,
 • czynności serca płodu /FHR/
 • pomiarów biometrycznych takich jak długość ciemieniowo-siedzeniowa i wymiar dwuciemieniowy,
 • anatomii płodu; czaszki, ścian powłok brzusznych, żołądka, serca, kręgosłupa, kończyn górnych i dolnych, kosmówkowatości w ciąży mnogiej.

W badaniu usg pomiędzy 11 a 13 +6 dni tygodniem podlega ocenie również ryzyko wystąpienia aberracji chromosomowych np. Zespołu Downa.

Badaniu podlega:

 • czynność akcji serca
 • przezierność karku płodu
 • pozycja płodu
 • błona owodniowa
 • kość nosowa płodu
 • przepływ w przewodzie żylnym
 • przepływ przez zastawkę trójdzielną.

Powyższe markery usg i dodatkowo markery biochemiczne czyli białko PAPPA i BetaHCG dają możliwość oceny ryzyka wystąpienia trisomii z prawdopodobieństwem 90%. Złożenie markerów usg i biochemicznych nazywamy testem PAPPA.

Uprzejmie informujemy, że nagranie badania USG na płytę jest dodatkowo płatne i odbywa się za zgodą lekarza. W przypadku chęci otrzymania płyty z nagraniem badania, prosimy o poinformowanie o tym podczas umawiania wizyty.
 

BADANIE USG W 18-22 I 28-32 TYGODNIU CIĄŻY

 
Celem tego badania jest dokonanie oceny rozwoju płodu. Oceniana jest masa ciała płodu, wiek ciążowy, który w pierwszej połowie II trymestru ciąży może być obarczony błędem do 10 dni. Wykonywane są w tym okresie także badania biometryczne takie jak wymiar dwuciemieniowy główki BPD,obwód główki płodu HC, obwód brzucha płodu AC, długość kości udowej FC oraz ocena struktury narządów.
 
Badaniu podlega również anatomia płodu; czaszka, układ nerwowy, kręgosłup, obwód brzucha, szyja , klatka piersiowa, serce, jama brzuszna, kończyny, narządy płciowe płodu i stan łożyska. Ocenie podlega macica i przydatki ciężarnej a także dokonywana jest ocena ilości płynu owodniowego.
 
Uprzejmie informujemy, że nagranie badania USG na płytę jest dodatkowo płatne i odbywa się za zgodą lekarza. W przypadku chęci otrzymania płyty z nagraniem badania, prosimy o poinformowanie o tym podczas umawiania wizyty.
http://www.youtube.com/watch?v=hni7pMGHi_Y
 

USG 3/4D

 
Obecnie, aby przyjrzeć się dokładnie dziecku w łonie matki mamy kilka rodzajów obrazowania USG: 2D, 3D i 4D. System 2D pokazuje obraz w jednej płaszczyźnie natomiast dzięki obrazowaniu 3D/4D możemy obserwować dziecko w różnych płaszczyznach. Płyn owodniowy otacza płód i przy pomocy systemu 3D/4D można obejrzeć płód pod różnym kątem. Lekarz dysponujący USG 3D/4D w trakcie badania może pokazać rodzicom anatomie dziecka. Obecnie jest to bardzo dobra metoda do wykrycia np. rozszczepu podniebienia, rozszczepu kręgosłupa, wady serca.
 
Dla rodziców obraz dziecka uzyskiwany dzięki USG 3D/4D jest najbardziej wyraźny i wręcz wzruszający w trzecim trymestrze ciąży. Można wówczas obserwować jak dziecko ziewa czy się uśmiecha. Metoda 4D pozwala oglądać poruszające się dziecko w łonie matki.
 

Uprzejmie informujemy, że podczas standardowego badania ciąży istnieje możliwość wykonania podglądu 3D/4D – na koniec badania. Uzyskanie satysfakcjonującego obrazowania jest zależne od warunków technicznych badania i ułożenia dziecka. Podstawowa diagnoza rozwoju płodu jest dokonywana w obrazowaniu 2D. Lekarz może na prośbę pacjenta włączyć obrazowanie 3D/4D oraz nagrać tę część badania na płytę. Nagranie badania na płytę jest usługą płatną dodatkowo. Lekarz może odmówić nagrania badania.

 
Zwykło się uważać, że ziewanie jest objawem znudzenia czy senności. Nie dotyczy to płodu, który ziewa najczęściej w 24 tygodniu ciąży i wiąże się to , według autorki badania Nadji Reissland z Uniwersytetu z Durham w Wielkiej Brytanii, z dynamicznym rozwojem dziecka a szczególnie ze wczesnym rozwojem mózgu. Po 28 tygodniu ciąży ziewanie zdarza się znacznie rzadziej. Objawem towarzyszącym wzrostowi dziecka w łonie matki jest także czkawka.
 
 

NASI LEKARZE