Wizyta w gabinecie logopedycznym

Wówczas, gdy dziecko zaczyna rozumieć mowę, poznaje jednocześnie otaczający je świat. Z kolei na późniejszym etapie rozwoju, umiejętność mówienia pozwala dziecku na wyrażanie jego emocji, myśli, a także definiowanie pragnień. Dlatego też bez wątpienia można stwierdzić, że rozwój mowy stanowi podstawę rozwoju osobowości dziecka. Ponieważ dziecko poprzez wzbogacanie słownictwa, czy też kształtowanie prawidłowej artykulacji rozwija swoją dojrzałość do podjęcia nauki w szkole, to stymulacja rozwoju mowy jest bardzo ważna już od najwcześniejszego dzieciństwa.

Wizyta w gabinecie logopedycznym:

 

Mimo, że prawidłowe mówienie jest podstawą prawidłowego funkcjonowania człowieka, w tym również najmłodszego, wady wymowy obserwuje się u blisko połowy dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej. Źródeł tego problemy szukać trzeba już dużo wcześniej. Jeżeli tylko pojawia się jakakolwiek wątpliwość czy stan mowy dziecka jest prawidłowy, należy niezwłocznie zawitać do gabinetu logopedycznego – by rozwiać wątpliwości lub podjąć konieczne kroki w celu eliminacji trudności. Niewątpliwie należy zadbać o prawidłowy rozwój mowy własnego dziecka, w miarę możliwości ułatwić mu tworzenie relacji społecznych, odnoszenie sukcesów społecznych i edukacyjnych. Wczesna diagnoza daje możliwość podjęcia skutecznej terapii, a dzięki temu wada nie zostaje utrwalona. Natomiast praca nad nieprawidłową, utrwaloną już artykulacją jest niezwykle trudna.

Diagnoza logopedyczna:

 

Podczas pierwszego spotkania logopeda bada dziecko całościowo, pod kątem logopedycznym. Przeprowadza wywiad z rodzicem na temat zdrowia, rozwoju i funkcjonowania dziecka, by zrozumieć trudności i zaproponować efektywną terapię. Niekiedy prosi o konsultację z innymi specjalistami, by działać skutecznie na rzecz poprawy takiego stanu mowy. Podczas wizyty logopeda sprawdza budowę aparatu artykulacyjnego, czynności fizjologiczne w obrębie aparatu artykulacyjnego, tj. oddychanie, odgryzanie, gryzienie, żucie i połykanie, ocenia rozumienie i tworzenie wypowiedzi słownych, sprawdza poprawność mowy, dominację stronną, itp. Efektem tych działań jest sformułowanie diagnozy logopedycznej, która staje się niejako drogowskazem w dalszym postępowaniu.

Terapia logopedyczna:

 

Celem terapii jest usprawnianie komunikacji przez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas mówienia, usuwanie wad wymowy, usprawnianie aparatu artykulacyjnego itd. Pamiętać należy, że jest to proces, który wymaga współpracy dziecko – logopeda – rodzic. Dlatego program terapii dostosowany jest indywidualnie do potrzeb dziecka, a w trakcie jej trwania logopeda wykorzystuje przyjazne dziecku pomoce: gry, puzzle, układanki, obrazki, maskotki itd. Może również zaproponować rodzicom udział w zajęciach, by mogli zwrócić uwagę, co jest istotne podczas wykonywanych ćwiczeń.

 

 
Leave a reply