Wady układu moczowego u dzieci

Wrodzone wady nerek i układu moczowego określane są jako CAKUT i należą do jednych z najczęstszych wad wrodzonych u dzieci. Większość wad układu moczowego można wykryć w badaniach prenatalnych.

W usg płodu mogą być widoczne: poszerzenia miedniczek nerkowych, kielichów, moczowodów lub nieprawidłowa budowa pęcherza moczowego. Każde nieprawidłowe prenatalne usg powinno być weryfikowane po urodzeniu. Takie postępowanie pozwala szybciej diagnozować i leczyć wady układu moczowego. Najczęstszą wadą układu moczowego jest odpływ pęcherzowo-moczowodowy, który sprzyja zakażeniom układu moczowego. W zależności od stopnia odpływu wdraża się odpowiednie leczenie. U chłopców zastój moczu w nerkach może być spowodowany obecnością zastawek cewki tylnej, która może być przyczyną niewydolności nerek. Do innych wad układu moczowego należą: zwężenie podmiedniczkowe moczowodu, zwężenie przypęcherzowe moczowodu, zdwojenia układów kielichowo-miedniczkowych powikłane i niepowikłane oraz ektopie moczowodów. W USG jamy brzusznej można również stwierdzić agenezję, aplazję, hipoplazję, dysplazję i ektopię nerki. W diagnostyce wad układu moczowego wykonuje się również scyntygrafię nerek, cystografię mikcyjną, badania urodynamiczne oraz tomografię komputerową. Dziecko z wadą nerek i/lub układu moczowego wymaga zawsze opieki nefrologicznej ze względu na możliwość wystąpienia powikłań: zakażeń układu moczowego, nadciśnienia tętniczego i rozwoju przewlekłej choroby nerek.

 

 
Leave a reply