VERACITY to dokładne, przystępne cenowo i szybkie badanie prenatalne nowej generacji służące wykrywaniu aneuploidii chromosomów, mikrodelecji i chorób jednogenowych płodu. Badanie jest odpowiednie dla ciąż pojedynczych i bliźniaczych, a także w zespole znikającego bliźniaka. Może być wykonywane już po 10 tygodniach ciąży. VERACITY jest bezpieczne zarówno dla matki, jak i płodu, a do jego przeprowadzenia niezbędna jest jedynie próbka krwi ciężarnej kobiety pobrana z dołu łokciowego i wymaz policzkowy od ojca. Wysoka czułość i swoistość VERACITY w wykrywaniu ww. chorób została potwierdzona w badaniach walidacyjnych, w ramach których analizie poddano setki próbek.

Proszę pamiętać, że na pobranie krwi należy mieć ze sobą ostatnie badanie USG lub zaświadczenie od lekarza prowadzącego ciążę, w którym będzie zawarta biometria płodu.

BEZPIECZEŃSTWO

Test jest nieinwazyjnym badaniem prenatalnym.
Test ten jest całkowicie bezpieczny zarówno dla matki jak i płodu.

PEWNOŚĆ

Badanie to charakteryzuje się bardzo dużą dokładnością – 99,5%.

SZYBKA INFORMACJA

Wynik uzyskuje się po 10-ciu dniach roboczych od pobrania krwi.

FAQ

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Test wykonywany jest z krwi matki.
Wykonywany po 10 tygodni ciąży. Test wykonywany jest wyłącznie u ciąż jednopłodowych.
W wypadku pacjentek z wysokim BMI należy odczekać dodatkowy tydzień ( po 12 skończonym tygodniu ciąży). Pacjentka powinna mieć przy sobie kartę ciąży oraz ostatni wynik USG płodu.   Nie pobieramy u ciąż wielopłodowych- tylko w przypadku ciąży pojedynczej, z użyciem jajeczka dawczyni, surogatki oraz u osób po przeszczepach.

 Uwaga! Jeżeli wcześniej wykonywano test Papp’a, należy mieć bezwzględnie jego wynik przy sobie!

Polega na standardowym pobraniu krwi. Nie stanowi zagrożenia dla matki i płodu. Na badanie nie jest wymagane skierowanie.

Krew na badanie  pobieramy:
od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-20:00,
w piątek w godz. 8:00-12:00,

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST TEST?

Test jest wykonywany  u ciąż wielopłodowych, ciąż pojedynczych oraz z użyciem jajeczka dawczyni, surogatki oraz u osób po przeszczepach.

CO WYKRYWA TEST VERACITY?

Dzięki temu nieinwazyjnemu testowi prenatalnemu można zdiagnozować trisomie:

Zespół Downa,
Zespół Edwardsa
Zespół Pataua
Aneuploidie chromosomów płciowych:
Zespół Turnera, trisomia chromonu X, Zsepoł Klinefeltera , zespół Jacobsa, Zespół XXYY
Mikrodelecje
Zespół DiGeorge’a (22q11.2)
Zespół delecji 1p36
Zespół Smith-Magenis (17p11.2)
Zespół Wolfa-Hirschhorna (4p16.3)

Pełna lista wykrywanych chorób znajduje się TUTAJ

MAM WYNIK. CO DALEJ?

W przypadku pozytywnego wyniku testu rekomendowane jest wykonanie inwazyjnego badania prenatalnego czyli amniopunkcji lub biopsji kosmówki.

OBSERWUJ NAS!

Chcesz być na bieżąco?
Polub nas na facebooku!