Pierwsze badania noworodka

W ciągu kilku minut po porodzie każde dziecko przechodzi rutynowe badanie wykonane przez neonatologa. Badanie służy ocenie stanu maluszka oraz identyfikacji ewentualnych zagrożeń życia. Takie badanie powtarza się kilkakrotnie w pierwszych dniach życia.

Pierwsze badanie wykonuje się od razu na sali porodowej. Lekarz lub położna oceniają kolejno podstawowe parametry życiowe i zapisują wyniki w tak zwanej skali Apgar. Zazwyczaj stan noworodka zapisuje się w pierwszej i piątej minucie.

Skala Apgar obejmuje ocenę pięciu najważniejszych parametrów: oddychania, czynności serca, zabarwienia skóry, napięcia mięśni, odruchów

Świadczą one o stopniu przystosowania dziecka do samodzielnego życia.
Za każdą z tych cech noworodek może otrzymać od 0 do 2 punktów.
Maksymalny wynik wynosi zatem 10 punktów, ale już od 7 i wyżej dziecko uważa się za urodzone w stanie dobrym, 5 i mniej punktów wymaga podania tlenu.

Wkrótce po porodzie przeprowadza się również pierwsze pomiary: ciężar i długość ciała oraz obwód główki.
Ciężar ciała jest ważnym wskaźnikiem ewentualnych problemów ze zdrowiem maluszka.
Podaje się, że prawidłowa waga powinna wynosić od 2500 do 4500 gramów. Poniżej tej granicy mówimy o niskiej masie urodzeniowej, która może wymagać szczególnej opieki pediatrycznej, waga powyżej 4500g nasuwa podejrzenie cukrzycy u matki.
Pomiar obwodu główki noworodka może wskazywać na problemy neurologiczne jeśli wynosi wyraźnie poniżej lub powyżej 35cm.

T A B E L A

Zaraz po porodzie dziecku zakrapla się do oczu 1% argentum nitricium.

Dokładny wywiad – to następny etap badań. Lekarz sprawdza dokładnie dokumentację ciąży i wyłapuje ewentualne nieprawidłowości w jej przebiegu. Wypytuje również matkę o ewentualne choroby jej samej i bliskich.

Serce – to kolejny etap. Serduszko najlepiej bada się gdy dziecko nie płacze. Krzyk przekłamuje prawidłowy wynik badania. W przypadku wątpliwości może zlecić EKG lub echo serca a do czasu badania podpiąć dziecko pod specjalny aparat monitorujący pracę serduszka.

Przepływ krwi – lekarz podczas tego badania sprawdza tętno w pachwinie, by sprawdzić przepływ krwi do dolnej połowy ciała dziecka. Brak tętna wskazywał by na wrodzone zwężenie aorty.

Żółtaczka – stan ten nie występuje u wszystkich nowo narodzonych maluchów, mimo tego nazywa się ją żółtaczka fizjologiczną. Nadmiar stężenia bilirubiny we krwi powoduje żółte zabarwienie skóry, białek oczku i błon śluzowych. Przy długotrwałym, wysokim stężeniu może powodować uszkodzenie mózgu.

Nieprawidłowości anatomiczne – te które możemy zobaczyć gołym okiem łatwo wychwycić, natomiast innych, jeśli takie w ogóle są, trzeba starannie poszukać.

(Bardzo łatwo przeoczyć rozszczep podniebienia, mimo tego, że jest widoczny rozszczep wargi.)

Niedrożność przewodu pokarmowego – niezależnie od umiejscowienia, niedrożności, potrzebna jest natychmiastowa interwencja chirurgiczna. O niedrożności świadczą – obfite ulewanie śliny, wymioty zielona treścią, powiększony i rozciągnięty brzuch. Lekarz sprawdza również obecność i drożność otworu odbytowego.

Stawy biodrowe – u wszystkich noworodków wykonuje się fizykalne badanie stawów biodrowych, po około 6 tygodniach uzupełnia się je badaniem USG.

Narządy płciowe – są kolejnym etapem sprawdzenia ewentualnych nieprawidłowości. Pediatra bada obecność pochwy u dziewczynek oraz wykształcenia prącia i położenie jąder.

W 2-3 dobie życia każdego noworodka czeka nakłucie piętki i pobranie kilku kropel krwi. Pobiera się tę krew pod kątem dwóch patologii: wrodzonej niedoczynności tarczycy, mukowiscydozy oraz fenyloketonurii. Obie te choroby późno zdiagnozowane powodują nieodwracalne uszkodzenie mózgu i upośledzenia umysłowego. Oprócz przesiewowych badań laboratoryjnych wykonuje się przesiewowe badanie słuchu.

Leave a reply