Znaczenie badań w ciąży

Na pojawienie się nowego członka rodziny przygotowujemy się zazwyczaj 9 miesięcy. Aby nie pominąć żadnego ważnego etapu także w ciąży warto wiedzieć, w jakim celu wykonujemy zalecane badania. Przedstawiamy bliżej sens i znaczenie poszczególnych badań przeprowadzanych w kolejnych trymestrach ciąży.

Grupa krwi i czynnik Rh – mama z a w s z e powinna mieć przy sobie oryginał badania. Będzie niezbędny w razie konieczności transfuzji krwi. Grupę krwi oraz czynnik Rh oznacza się również po to, aby wyeliminować konflikt serologiczny. W razie, gdyby do niego doszło, aby w odpowiednim czasie podać przeciwciała dla uniknięcia groźnych powikłań w rozwoju dziecka.

Aminopunkcja – inaczej badanie wód płodowych. Jest to inwazyjne badanie prenatalne polegające na pobraniu płynu owodniowego i badaniu genetycznym zawartych w nim komórek płodu. Wynik otrzymujemy po około miesiącu. Jest to jedno z badań pozwalających wykryć zespół Downa, uszkodzenia układu nerwowego oraz hemofilię.

Badanie USG – podczas badania lekarz za pomocą sondy ‘odgląda’ dziecko na monitorze. Jest w stanie wychwycić większość nieprawidłowości w rozwoju płodu, jeśli takie się pojawią. W pierwszym trymestrze ciąży badanie USG pomoże ustalić przewidywany termin porodu oraz określa prawidłowości w budowie macicy. Oceniana jest czynność serca płodu, sprawdzany stan kosmówki, która niebawem przekształci się w łożysko, a także skontroluje przezierność karkową płodu. Następne badanie USG monitoruje prawidłowy rozwój mózgu, kręgosłupa, nerek oraz serca. I tym razem można spróbować określić płeć dziecka, a także sprawdza się łożysko. Podczas trzeciego ważnego badania USG lekarz ocenia położenie płodu, jego wielkość, stan łożyska i ilość płynu owodniowego. Badania są bezpieczne dla matki i dziecka.

Biopsja kosmówki (trofoblastu) – inwazyjne badanie prenatalne. Polega na pobraniu wycinka błony otaczającej zarodek. Biopsja pomaga wykryć genetyczny zanik mięśni czy niedokrwistość sierpowatą.

Ciśnienie krwi – prawidłowy wynik to wskazanie < 140/90. Jeśli ciśnienie ciężarnej odbiega od normy i jest za wysokie, natychmiast powinna skontaktować się z lekarzem prowadzącym ciążę. Może to być objaw tzw. zatrucia ciążowego (gestozy).

Cytologia i posiew – cytologia ma za zadanie sprawdzenie pod mikroskopem nabłonka z szyjki macicy. Wykrywane są w ten sposób nowotwory lub jakiekolwiek nieprawidłowości w wyglądzie komórek. Posiew pozwala ocenić stan bakteriologiczny pochwy i szyjki macicy. Wszelkie wykryte zakażenia drobnoustrojami leczy się jeszcze w trakcie trwania ciąży. W wielu przypadkach podaje się także antybiotyk w trakcie porodu, aby uniknąć zakażenia maluszka.

Jak radzić sobie z niedoborem żelaza w organizmie kobiety ciężarnej?

mówi lek. med. Grzegorz Chmielewski

Leave a reply