Dni i godziny przyjęć

poniedziałek

Specjalizacje

Neurologopeda, Logopeda

Diagnoza logopedyczna 120 zł
Terapia logopedyczna 60 zł
Diagnoza neurologopedyczna 150 zł
Terapia neurologopedyczna 75 zł