• KIEDY PRZYJMUJĘ?

    grafik ruchomy

  • SPECJALIZACJA

    Specjalista chirurgii
    ogólnej

o mnie

Prof. dr hab. n. med. Michał Grąt jest absolwentem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zawodowo związanym z Kliniką Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 2013 r. na podstawie rozprawy doktorskiej dotyczącej stężenia alfaproteiny z ryzykiem nawrotu raka wątrobokomórkowego u chorych po transplantacji wątroby. W kwietniu 2016 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, a w roku 2020 tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz tytuł specjalisty chirurgii ogólnej. Od 2012 roku jest aktywnym członkiem zespołu transplantacyjnego Kliniki, a od roku 2016 – samodzielnym operatorem pobrań wątroby od dawcy zmarłego.
Prof. dr hab. n. med. Michał Grąt jest wielokrotnie nagradzanym i wyróżnianym autorem lub współautorem artykułów naukowych oraz kierownikiem projektów naukowych finansowanych m.in. ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursów SONATA oraz SONATA BIS. W jego dorobku znajdują się m.in. Stypendium Ministra Zdrowia, „Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla” PAN, Nagroda Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Nagroda Finałowa w ramach programu „Nagrody Naukowe Polityki” tygodnika Polityka, Nagroda Finałowa w konkursie Supertalnety „Pulsu Medycyny”, Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, International Liver Transplantation Society Travel Award oraz liczne nagrody Rektora WUM. Jest członkiem towarzystw naukowych, m.in. International Liver Transplantation Society (ILTS) oraz Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.
Zainteresowania i działalność kliniczna dotyczą szczególnie leczenia chirurgicznego chorych na różne nowotwory wątroby oraz przeszczepiania wątroby. Do najważniejszych umiejętności i osiągnięć klinicznych należy zaliczyć:

• samodzielne wykonywanie wszystkich rodzajów resekcji wątroby z powodu raka wątrobowokomórkowego, przerzutów raka jelita grubego, wewnątrzwątrobowej postaci raka dróg żółciowych i innych nowotworów, operacji chorych na raka pęcherzyka żółciowego oraz pobrań wątroby od dawcy zmarłego

• wykonanie jednej z pierwszych w Polsce udanych operacji chorego na przerzuty raka jelita grubego do wątroby techniką ALPPS (ang. Associating Liver Partition with Portal vein ligation for Staged hepatectomy) oraz pierwszej w Polsce re-resekcji wątroby z powodu nawrotu po operacji ALPPS

• operator pobrań wielonarządowych (od 2016 roku)

• udział w przeszczepieniach wątroby od dawcy zmarłego, członek zespołu transplantacyjnego od 2012 roku

• operator pobrania wątroby od zmarłego dawcy w pierwszym w Polsce jednoczasowym przeszczepieniu wątroby i serca

• udział w zespole pobierającym fragmenty wątrób od żywych dawców do przeszczepienia u dzieci (w latach 2014-2016)

• udział w opracowaniu i wdrożeniu procedur perfuzji mechanicznej wątroby pobranej od zmarłego dawcy oraz przeszczepiania wątroby z powodu nieresekcyjnych przerzutów raka jelita grubego – uzyskałem finansowanie z Narodowego Centrum Nauki na przeprowadzenie badania klinicznego dotyczącego mechanicznej perfuzji wątroby w kwocie ponad 2 mln złotych

• uczestnictwo w wielodyscyplinarnym zespole kwalifikującym chorych do przeszczepienia wątroby (od 2012 roku)

• rozpoczęcie pierwszego w Polsce programu leczenia adjuwantowego po resekcji raka wątrobowokomórkowego u chorych z marskością wątroby poprzez zastosowanie chemioembolizacji przeztętniczej (wraz z doktorem Krzysztofem Korzeniowskim)

wiek pacjentów

od 18 roku życia

języki

usługi

Konsultacja profesorska z zakresu chirurgii wątroby i dróg żółciowych 400zł

GDZIE PRZYJMUJĘ?