Dni i godziny przyjęć

urlop

Specjalizacje

Międzynarodowy konsultant laktacyjny (IBCLC)

Międzynarodowy Konsultant Laktacyjny (IBCLC) Współpraca ze Szpitalem Położniczo-Ginekologicznym Św. Zofii w Warszawie, z Polskim Komitetem UNICEF, Komitetem Upowszechniania Karmienia Piersią, Centrum Nauki o Laktacji. Organizacja kształcenia podyplomowego z dziedziny laktacji dla lekarzy, położnych i pielęgniarek. Prowadzi wykłady, seminaria, warsztaty podczas zjazdów i konferencji. Autorka licznych publikacji polskich i zagranicznych w dziedzinie laktacji. Współpracuje z czasopismami Medycyna Praktyczna – Pediatria oraz Twoje Dziecko.

bez ograniczeń wiekowych

Konsultacja laktacyjna 150 zł