Dni i godziny przyjęć

środa

Specjalizacje

radiologia i diagnostyka obrazowa

Ukończyła, z wyróżnieniem, studia na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie jest na czwartym, ostatnim, roku studiów doktoranckich na I Wydziale Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje w II Zakładzie Radiologii WUM w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha 1a, gdzie odbywa specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej. Oprócz pracy z pacjentami prowadzi również zajęcia dydaktyczne ze studentami. Aktywnie pracuje naukowo, jest autorką i współautorką wielu prac oryginalnych w czasopismach polskich oraz międzynarodowych, swoje osiągnięcia prezentuje również na zjazdach i konferencjach lekarskich. Jest szczególnie zainteresowana diagnostyką chorób jamy brzusznej, a dokładniej zagadnieniem nowotworów wątroby.

od 16 roku życia

USG jamy brzusznej dorosłego 160 zł
USG nerek dorosłego 160 zł
USG tarczycy dorosłego 160 zł
USG tkanek miękkich dorosłego 160 zł
USG układu moczowego dorosłego 160 zł
USG węzłów chłonnych dorosłego 160 zł