Dni i godziny przyjęć

grafik ruchomy

Specjalizacje

radiologia i diagnostyka obrazowa

Specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. W pracy za najważniejsze uważa skupienie na indywidualnych potrzebach każdego człowieka i holistyczne podejście do problemu zdrowia pacjenta, wykraczające poza ramy specjalizacji czy konkretnego zleconego badania. Wyznaje zasady Medycyny Stylu Życia i profilaktyki zdrowotnej jako recepty na długowieczność w dobrym zdrowiu, które znajdują poparcie w badaniach nad telomerami noblistki w dziedzinie fizjologii i medycyny Elizabeth Blackburn.
Powyższe podejście ukształtowała bogata praktyka zawodowa zdobywana w renomowanych ośrodkach leczniczych w Polsce i za granicą, między innymi w Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy i Zakładzie Diagnostyki Radiologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie. Od 2016 roku posiada uzyskane w Wiedniu europejskie uprawnienia zawodowe „European Diploma in Radiology” poparte praktyką międzynarodową zdobywaną w Hiszpanii, Turcji i Karolinska University Hospital w Sztokholmie. Uczestnik i prelegent licznych kursów i sympozjów branżowych, zarówno polskich jak i zagranicznych. Jest członkiem European Society of Radiology i Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

od 15 roku życia

USG jamy brzusznej dorosłego (od 15 r.ż.) 160 zł
USG tarczycy dorosłego (od 15 r.ż.) 160 zł
USG piersi (sutków) dorosłego (od 15 r.ż.) 160 zł
USG układu moczowego dorosłego (od 15 r.ż.) 160 zł
USG nerek dorosłego (od 15 r.ż.) 160 zł
USG jąder dorosłego (od 15 r.ż.) 160 zł
USG węzłów chłonnych dorosłego (od 15 r.ż.) 160 zł
USG tkanek miękkich dorosłego (od 15 r.ż.) 160 zł
USG ślinianek dorosłego (od 15 r.ż.) 160 zł
USG doppler tętnic szyjnych i kręgowych (od 15 r.ż.) 160 zł