Autofagia – spowalnia procesy starzenia, chroni przed pewnymi chorobami

Profesorowi Yoshinori Ohsumi, japońskiemu biologowi komórkowemu, związanemu z Tokyo Institute of Technology, zawdzięczamy przełomowe badania dotyczące procesów samooczyszczania się komórek – czyli autofagii. (z greckiego: autos – sam, phagein – jeść, w wolnym tłumaczeniu: samozjadanie się komórki).

Za swoje odkrycia znajdujące praktyczne zastosowanie w życiu codziennym otrzymał w 2016 roku nagrodę Nobla w medycynie i fizjologii.

Czym jest autofagia?

Proces ten mówiąc w pewnym uproszczeniu, polega na przetwarzaniu przez komórkę zbędnych, obumarłych lub uszkodzonych elementów jej struktury na czynniki pierwsze, wykorzystywane później do produkcji nowych organelli a także energii magazynowanej w formie związku – ATP.

Przeznaczone do rozkładu fragmenty komórek, niepełnowartościowe białka, wirusy , bakterie czy grzyby, zamykane są w małych pęcherzykach z błony komórkowej, które następnie są transportowane do lizosomów. W lizosomach znajdują się enzymy, umożliwiające trawienie białek. Recykling komórkowy w przeciwieństwie do stosowanego w życiu codziennym jest doskonalszy. Nie pozostają po nim żadne odpady. Proces ten zachodzi zarówno w zdrowych jak i chorych komórkach. Organizmy wykorzystują go także podczas embriogenezy.

Czym zagraża zaburzenie procesów autofagii.

Organizm zaczyna „sprzątanie” w sytuacji gdy nie dostarczamy z zewnątrz wystarczającej ilości składników pokarmowych. I przeciwnie, procesy autofagii ulegają zaburzeniu i zatrzymaniu gdy organizm jest nadmiernie przekarmiany nieprawidłową dietą. Jak wykazują najnowsze badania zaburzenie procesów autofagii jest przyczyną chorób metabolicznych np. cukrzycy typu II, neurodegeneracyjnych np. choroby Parkinsona, chorób nowotworowych, stłuszczenia wątroby, czy chorób mięśnia sercowego –zwanych kardiomiopatiami. Zaburzenie procesów autofagii przyspiesza starzenie się organizmu.

Kiedy autofagia jest aktywowana?

Autofagia jest szczególne nasilona w sytuacjach ograniczenia kalorycznego, w momentach głodzenia organizmu. Stąd tak skuteczne w regeneracji organizmu są okresowe programy dietetyczne ograniczające dowóz kalorii, oraz białek i tłuszczy.
Autofagia nasila się także przy intensywnym regularnym wysiłku fizycznym.

Kiedy w terapii wykorzystujemy autofagię?

Przykładowo terapia programem warzywno – owocowym, który silnie aktywuje owe procesy recyklingu komórkowego, okazuje się bardzo skuteczna w nadciśnieniu tętniczym, w cukrzycy typu II, insulinooporności, w chorobie wieńcowej, w stanach zapalnych stawów, w problemach płodności wywołanych nietolerancjami pokarmowymi, w zaburzeniach odporności wynikających z nieprawidłowej diety, w chorobie Parkinsona, w sarkoidozie i łuszczycy i innych stanach. Dobrze taką terapię przeprowadzać pod opieka lekarza.

Badania prof. Yoshinori Ohsumi pokazują nam w jaki sposób można zachować witalne siły, opóźnić procesy starzenia oraz jak aktywować regenerację organizmu w bezpieczny naturalny sposób.

Leave a reply