ASTRAIA to program posiadający certyfikat Fetal Medicine Foundation (FMF) obejmujący kalkulację ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych w oparciu o wiek matek, wartości testów biochemicznych (test PAPP-A), przezierność karkową (NT) oraz markery dodatkowe (NB, TR, DV, FMF-kąt). Badanie może przeprowadzić lekarz, który posiada Certyfikat FMF.

Dla Pacjentki i lekarza

Lekarz, którzy wykorzystuje sprzęt z oprogramowaniem ASTRAIA może skupić większą uwagę na badaniu Pacjentki. Dzieje się tak dlatego, że może więcej uwagi poświęcić na samo badanie bez konieczności tworzenia osobnych opisów dotyczących badania. Wystarczy, że lekarz raz wpisze dane Pacjentki: demograficzne, medyczne czy opisy badań, a zostają one zachowane w systemie. Nie trzeba będzie wpisywaniać ich ponownie.

astraia_menu1
Program ASTRAIA menu główne

 Program umożliwia bowiem wyszukiwanie wcześniej zarejestrowanych Pacjentek oraz służy porządkowaniu danych. ASTRAIA działa w oparciu o rozbudowaną bazę danych. Nowoczesne oprogramowanie służy do generowania opisów badań USG wykonywanych w położnictwie i ginekologii.

obrazek_astraia_2-1
Program ASTRAIA: fragment modułu ciążowego z pacjentką testową

Wymagania wobec lekarza i placówki medycznej

Aby móc wykonywać tego typu zaawansowane badania wymagane jest, aby lekarz posiadał Certyfikat FMF. Opierając się na modelach FMF wysoka wykrywalność aberracji chromosomowych (czyli DR do 96%, przy 5% odsetku wyników fałszywie pozytywnych, tj. wskazań do diagnostyki inwazyjnej), jest możliwa wyłącznie w przypadku:

  • Gdy lekarz wykonujący badanie posiada Certyfikat FMF.
    Przychodnia Babka Medica współpracuje ze specjalistami posiadającymi Certyfikat FMF:

Michał Chojnacki
Agnieszka Czarnecka-Świerkot
Rafał Dziąg
Dagmara Filipecka-Tyczka
Tomasz Jakubiak
Łukasz Lewczuk
Grzegorz Napiórkowski
Anna Radzikowska
Grzegorz Szewczyk

  • Gdy lekarz stosuje odpowiednie, certyfikowane przez FMF oznaczenia biochemiczne, jak analizatory Delfia lub Kryptor.
    Przychodnia Babka Medica współpracuje z laboratorium analitycznym pracującym na analizatorach Kryptor.
  • Gdy placówka medyczna posiada oprogramowanie do kalkulacji ryzyka – np. ASTRAIA.
    Przychodnia Babka Medica planuje zakup własnego oprogramowania.

W momencie, gdy któryś z powyższych warunków nie jest spełniony, zmianie ulega zarówno wykrywalność DR – która zostaje znacząco obniżona, jak i niepotrzebnie zawyżona ilość wskazań do diagnostyki inwazyjnej FPR.

obrazek_astraia_2-2
Program ASTRAIA: fragment modułu ciążowego z pacjentką testową

W najbliższym czasie Przychodnia Babka Medica zacznie przeprowadzać badania z wykorzystaniem poniższych modułów programu ASTRAIA:

Moduł matczyno-płodowy

Pozwala na opis badań USG w I i II trymestrze ciąży wraz z kalkulacją ryzyka aberracji chromosomowych, dostęp do opisów badań dopplerowskich wykonywanych w przebiegu całej ciąży, możliwość zobrazowania danych w formie wykresów z odniesieniem do zakresu wartości prawidłowych dla odpowiedniego okresu ciąży, ewidencję badań laboratoryjnych ciężarnej, dostęp do karty przebiegu ciąży.

Moduł echokardiografii płodowej

Pozwala na generowanie opisów budowy i czynności serca płodu od opcji podstawowej do bardzo rozbudowanej, zawiera wszystkie elementy oceny dopplerowskiej oraz opisy wad serca. Moduł stanowi uzupełnienie części matczyno–płodowej.

Moduł ginekologiczny

Pozwala na szczegółowy opis ultrasonograficznego badania ginekologicznego, generuje rozbudowane opisy trzonu macicy, ewentualnych wad rozwojowych macicy, mięśniaków, a także szczegółowe opisy badania jajników i jajowodów, ocenę owulacji oraz rozbudowane opisy badań dopplerowskich narządów rodnych, zachowuje pełną dokumentację zarówno wywiadu lekarskiego, jak i badania fizykalnego.

Umów się na wizytę

Newsletter Babka Medica